ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ

Το τμήμα διαχείρισης ζημιών της MaSt car Ο.Ε., απαρτίζεται από έμπειρο διοικητικό προσωπικό με προϋπηρεσία στον ασφαλιστικό κλάδο που αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διεκπαιρέωση της ζημίας.

Αναλυτικά υλοποιούνται:

  • Δήλωση τροχαίου ατυχήματος στο χώρο μας και αποστολή των απαιτούμενων εγγράφων στην ασφαλιστική εταιρία και στον ασφαλιστή, -εφόσον δεν έχει επιληφθεί η φροντίδα ατυχήματος κι εφόσον το επιτρέπει η ασφαλιστική εταιρία.
  • Εμείς κλείνουμε το ραντεβού με τον πραγματογνώμονα.
  • Αναλαμβάνουμε την διασαφήνιση υπαιτιότητας των εμπλεκομένων οχημάτων.
  • Συμπλήρωση των απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων για την αποζημίωση από την ασφαλιστική εταιρία.

Γιατί ο πελάτης που θα επισκευάσει το όχημα του σε εμάς …..δεν πληρώνει

Τελευταία Νέα

  • Από 19/09/2011 λειτουργεί και τμήμα service, στην ίδια διεύθυνση στο ισόγειο

  • Συνεργαζόμενο συνεργείο της EFG Eurolife Ασφαλιστικής.

  • Συνεργαζόμενο συνεργείο της AIG

  • Συνεργαζόμενο συνεργείο της Minetta.

  • Συνεργαζόμενο συνεργείο της Prime insurance .

Διαχείριση Ζημιών